oudercommissie

 

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook “Bij Bartje” heeft sinds eind augustus 2013 een oudercommissie. Hieronder zullen we uitleggen wat de taken en doelstellingen zijn van de oudercommissie.

 

Taak oudercommissie
De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als groep sterk te maken voor bepaalde zaken. De oudercommissie, die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen die “Bij Bartje” bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van ”Bij Bartje”. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden.

 

Voor en door ouders
De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om met elkaar te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van “Bij Bartje”. Om alle ouders op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de oudercommissie, zal de oudercommissie regelmatig een nieuwsbrief uitgeven.

 

Contact met de oudercommissie
Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loop je als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kun je hiermee terecht bij de oudercommissie. Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun eigen situatie kunnen in eerste instantie terecht bij de medewerkers en directie van “Bij Bartje”.
Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie: oudercommissiebijbartje@gmail.com. De oudercommissie zal proberen om zo spoedig te reageren. Ook is het mogelijk om ideeën, klachten e.d. op papier te zetten en deze in de brievenbus van de oudercommissie in het halletje van “Bij Bartje” te deponeren.

 

Aanmelden voor de oudercommissie
Heb je als ouder interesse in het vertegenwoordigen van de groep ouders van kinderen die “Bij Bartje” bezoeken, dan kun je je aanmelden voor de oudercommissie via bovenstaand mailadres of een papier met daarop naam, mailadres en telefoonnummer in de brievenbus van de oudercommissie te deponeren.