Het team van Bij Bartje

 

Wij zijn ons er goed van bewust dat wanneer ouders kiezen voor kinderopvang, zij het meest dierbaarste wat ze hebben, aan ons toevertrouwen. De samenwerking en vertrouwensband tussen ouder en pedagogisch medewerker vinden wij van cruciaal belang.

Uitgangspunt van Bij Bartje is 'zorg dragen'. Zo dragen wij niet alleen zorg voor 'onze' kinderen en leren wij hen niet alleen hoe zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen, maar dragen wij als klein en hecht team ook zorg voor onszelf, elkaar en onze visie en missie.

Ons team bestaat uit gemotiveerde, zorgzame en bevlogen pedagogisch medewerkers. Ieder heeft een mooigevulde rugzak met ervaring en expertise; in de kinderopvang, het onderwijs of als moeder.